نمایش 1–12 از 20 نتیجه

ایسوزو 8 تن

ظرفیت 6 تن طول  4.5 متر عرض  2  متر ارتفاع  – متر

بادسان

ظرفیت 5 تن طول  5 متر عرض  2.15  متر ارتفاع  – متر

بادسان 8 تن

ظرفیت 5.5 تن طول  4.7 متر عرض  2.2  متر ارتفاع  2.1 متر

بنز 911

ظرفیت 5 تن طول 4.6 متر عرض  2.15 متر ارتفاع  – متر

تک

ظرفیت 10 تن طول 5.8 متر عرض 2.3 متر ارتفاع  3 متر

خاور (مسقف-608-بنز)

ظرفیت  3 تن طول  5 الی5.5  متر عرض  2.2  متر ارتفاع  2.4 الی 2.55  متر

خاور مبلی

ظرفیت  3 تن طول  4 متر عرض  2  متر ارتفاع  2 متر