اتوبار, باربری, مقالات

استعلام قیمت باربری

استعلام قیمت باربری – باربری و اتوبار تندر ایرانیان در زمینه حمل بار از مبدأ تهران و دیگر شهر های ایران به سراسر کشور فعالیت می کند.

 

برای استعلام به روز حمل بار دربستی با شماره 02155295914 تماس بگیرید.

 

برای استعلام قیمت حمل خرده بار می توانید با شماره 02155295914 تماس بگیرید.


جدول اعلام قیمت زیر برای تاریخ ذکر شده است و برای دریافت قیمت به روز می توانید با همکاران ما تماس بگیرید :

تعرفه کامیون تک بین شهری

تعرفه تریلی ترانزیت

تعرفه خاور مسقف بین شهری

تعرفه خاور روباز بین شهری

**برای استعلام قیمت های روز تماس بگیرید.**

استعلام قیمت باربری

تعرفه کامیون تک بین شهری

 

شهر کرایه کامیون تک
کرایه کامیون تک تهران به تبریز ۶.۲۰۰.۰۰۰
کرایه کامیون تک تهران به ارومیه ۷.۹۰۰.۰۰۰
کرایه کامیون تک تهران به اردبیل ۶.۲۰۰.۰۰۰
کرایه کامیون تک تهران به اصفهان ۴.۵۰۰.۰۰۰
کرایه کامیون تک تهران به کاشان ۴.۰۰۰.۰۰۰
کرایه کامیون تک تهران به ایلام ۶.۲۰۰.۰۰۰
کرایه کامیون تک تهران به بوشهر ۸.۱۰۰.۰۰۰
کرایه کامیون تک تهران به شهرکرد ۵.۲۰۰.۰۰۰
کرایه کامیون تک تهران به کرج ۳.۴۰۰.۰۰۰
کرایه کامیون تک تهران به مشهد ۷.۵۰۰.۰۰۰
کرایه کامیون تک تهران به بجنورد ۶.۵۰۰.۰۰۰
کرایه کامیون تک تهران به اهواز ۶.۷۰۰.۰۰۰
کرایه کامیون تک تهران به آبادان ۷.۱۰۰.۰۰۰
کرایه کامیون تک تهران به خرمشهر ۶.۷۰۰.۰۰۰
کرایه کامیون تک تهران به زنجان ۴.۵۰۰.۰۰۰
کرایه کامیون تک تهران به ابهر ۴.۱۰۰.۰۰۰
کرایه کامیون تک تهران به سمنان ۴.۵۰۰.۰۰۰
کرایه کامیون تک تهران به شاهرود ۵.۲۰۰.۰۰۰
کرایه کامیون تک تهران به زاهدان ۸.۷۰۰.۰۰۰
کرایه کامیون تک تهران به چابهار ۱۰.۰۰۰.۰۰۰
کرایه کامیون تک تهران به زابل ۸.۰۰۰.۰۰۰
کرایه کامیون تک تهران به شیراز ۷.۸۰۰.۰۰۰
کرایه کامیون تک تهران به قزوین ۴.۰۰۰.۰۰۰
کرایه کامیون تک تهران به قم ۳.۵۰۰.۰۰۰
کرایه کامیون تک تهران به سنندج ۵.۶۰۰.۰۰۰
کرایه کامیون تک تهران به مریوان ۷.۵۰۰.۰۰۰
کرایه کامیون تک تهران به کرمانشاه ۵.۶۰۰.۰۰۰
کرایه کامیون تک تهران به یاسوج ۶.۵۰۰.۰۰۰
کرایه کامیون تک تهران به گرگان ۶.۲۰۰.۰۰۰
کرایه کامیون تک تهران به رشت ۵.۶۰۰.۰۰۰
کرایه کامیون تک تهران به خرم آباد ۵.۰۰۰.۰۰۰
کرایه کامیون تک تهران به بروجرد ۳.۹۰۰.۰۰۰
کرایه کامیون تک تهران به ساری ۵.۰۰۰.۰۰۰
کرایه کامیون تک تهران به آمل ۵.۰۰۰.۰۰۰
کرایه کامیون تک تهران به اراک ۳.۸۰۰.۰۰۰
کرایه کامیون تک تهران به بندرعباس ۸.۷۰۰.۰۰۰
کرایه کامیون تک تهران به همدان ۴.۰۰۰.۰۰۰
کرایه کامیون تک تهران به یزد ۵.۹۰۰.۰۰۰
کرایه کامیون تک تهران به قشم ۹.۸۰۰.۰۰۰

 

تعرفه تریلی ترانزیت

 

شهر کرایه تریلی ترانزیت
کرایه تریلی ترانزیت تهران به تبریز ۹.۸۰۰.۰۰۰
کرایه تریلی ترانزیت تهران به ارومیه ۱۲.۰۰۰.۰۰۰
کرایه تریلی ترانزیت تهران به اردبیل ۱۰.۴۰۰.۰۰۰
کرایه تریلی ترانزیت تهران به اصفهان ۶.۱۰۰.۰۰۰
کرایه تریلی ترانزیت تهران به کاشان ۵.۴۰۰.۰۰۰
کرایه تریلی ترانزیت تهران به ایلام ۱۰.۸۰۰.۰۰۰
کرایه تریلی ترانزیت تهران به بوشهر ۱۳.۲۰۰.۰۰۰
کرایه تریلی ترانزیت تهران به شهرکرد ۸.۵۰۰.۰۰۰
کرایه تریلی ترانزیت تهران به کرج ۵.۶۰۰.۰۰۰
کرایه تریلی ترانزیت تهران به مشهد ۱۳.۲۰۰.۰۰۰
کرایه تریلی ترانزیت تهران به بجنورد ۱۱.۰۰۰.۰۰۰
کرایه تریلی ترانزیت تهران به اهواز ۱۰.۵۰۰.۰۰۰
کرایه تریلی ترانزیت تهران به آبادان ۱۲.۱۰۰.۰۰۰
کرایه تریلی ترانزیت تهران به خرمشهر ۱۲.۱۰۰.۰۰۰
کرایه تریلی ترانزیت تهران به زنجان ۶.۲۰۰.۰۰۰
کرایه تریلی ترانزیت تهران به ابهر ۶.۰۰۰.۰۰۰
کرایه تریلی ترانزیت تهران به سمنان ۶.۲۰۰.۰۰۰
کرایه تریلی ترانزیت تهران به شاهرود ۶.۲۰۰.۰۰۰
کرایه تریلی ترانزیت تهران به زاهدان ۱۳.۰۰۰.۰۰۰
کرایه تریلی ترانزیت تهران به چابهار ۱۴.۶۰۰.۰۰۰
کرایه تریلی ترانزیت تهران به زابل ۱۲.۰۰۰.۰۰۰
کرایه تریلی ترانزیت تهران به شیراز ۱۱.۳۰۰.۰۰۰
کرایه تریلی ترانزیت تهران به قزوین ۷.۰۰۰.۰۰۰
کرایه تریلی ترانزیت تهران به قم ۶.۵۰۰.۰۰۰
کرایه تریلی ترانزیت تهران به سنندج ۱۰.۳۰۰.۰۰۰
کرایه تریلی ترانزیت تهران به مریوان ۱۲.۰۰۰.۰۰۰
کرایه تریلی ترانزیت تهران به کرمانشاه ۹.۲۰۰.۰۰۰
کرایه تریلی ترانزیت تهران به یاسوج ۹.۶۰۰.۰۰۰
کرایه تریلی ترانزیت تهران به گرگان ۹.۰۰۰.۰۰۰
کرایه تریلی ترانزیت تهران به رشت ۹.۲۰۰.۰۰۰
کرایه تریلی ترانزیت تهران به خرم آباد ۸.۵۰۰.۰۰۰
کرایه تریلی ترانزیت تهران به بروجرد ۷.۱۰۰.۰۰۰
کرایه تریلی ترانزیت تهران به ساری ۸.۰۰۰.۰۰۰
کرایه تریلی ترانزیت تهران به آمل ۸.۰۰۰.۰۰۰
کرایه تریلی ترانزیت تهران به اراک ۶.۷۰۰.۰۰۰
کرایه تریلی ترانزیت تهران به بندرعباس ۱۲.۰۰۰.۰۰۰
کرایه تریلی ترانزیت تهران به همدان ۶.۷۰۰.۰۰۰
کرایه تریلی ترانزیت تهران به یزد ۹.۰۰۰.۰۰۰

 

تعرفه خاور مسقف بین شهری

استعلام قیمت باربری

استعلام قیمت باربری

تعرفه خاور روباز بین شهری

 

شهر کرایه خاور
کرایه خاور تهران به تبریز ۴.۵۰۰.۰۰۰
کرایه خاور تهران به ارومیه ۵.۰۰۰.۰۰۰
کرایه خاور تهران به اردبیل ۴.۳۰۰.۰۰۰
کرایه خاور تهران به اصفهان ۳.۰۰۰.۰۰۰
کرایه خاور تهران به کاشان ۳.۰۰۰.۰۰۰
کرایه خاور تهران به ایلام ۳.۷۰۰.۰۰۰
کرایه خاور تهران به بوشهر ۶.۷۰۰.۰۰۰
کرایه خاور تهران به شهرکرد ۳.۳۰۰.۰۰۰
کرایه خاور تهران به کرج ۱.۶۰۰.۰۰۰
کرایه خاور تهران به مشهد ۵.۰۰۰.۰۰۰
کرایه خاور تهران به بجنورد ۴.۲۰۰.۰۰۰
کرایه خاور تهران به اهواز ۴.۵۰۰.۰۰۰
کرایه خاور تهران به آبادان ۳.۵۰۰.۰۰۰
کرایه خاور تهران به خرمشهر ۳.۴۰۰.۰۰۰
کرایه خاور تهران به زنجان ۲.۵۰۰.۰۰۰
کرایه خاور تهران به ابهر ۲.۶۰۰.۰۰۰
کرایه خاور تهران به سمنان ۲.۵۰۰.۰۰۰
کرایه خاور تهران به شاهرود ۲.۵۰۰.۰۰۰
کرایه خاور تهران به زاهدان ۵.۰۰۰.۰۰۰
کرایه خاور تهران به چابهار ۷.۷۰۰.۰۰۰
کرایه خاور تهران به زابل ۷.۷۰۰.۰۰۰
کرایه خاور تهران به شیراز ۵.۶۰۰.۰۰۰
کرایه خاور تهران به قزوین ۲.۷۰۰.۰۰۰
کرایه خاور تهران به قم ۲.۱۰۰.۰۰۰
کرایه خاور تهران به سنندج ۳.۶۰۰.۰۰۰
کرایه خاور تهران به مریوان ۳.۶۰۰.۰۰۰
کرایه خاور تهران به کرمانشاه ۳.۸۰۰.۰۰۰
کرایه خاور تهران به یاسوج ۴.۸۰۰.۰۰۰
کرایه خاور تهران به گرگان ۴.۲۰۰.۰۰۰
کرایه خاور تهران به رشت ۳.۳۰۰.۰۰۰
کرایه خاور تهران به خرم آباد ۳.۳۰۰.۰۰۰
کرایه خاور تهران به بروجرد ۳.۳۰۰.۰۰۰
کرایه خاور تهران به ساری ۳.۲۰۰.۰۰۰
کرایه خاور تهران به آمل ۳.۲۰۰.۰۰۰
کرایه خاور تهران به اراک ۲.۵۰۰.۰۰۰
کرایه خاور تهران به بندرعباس ۷.۵۰۰.۰۰۰
کرایه خاور تهران به همدان ۲.۷۰۰.۰۰۰
کرایه خاور تهران به یزد ۴.۰۰۰.۰۰۰

 

استعلام قیمت باربری و حمل و نقل بار

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *